Upowszechnianie wyników projektu

Liczba badań , analiz i wyników przygotowanych na potrzeby przedstawicieli partnerów społecznych opublikowane zostaną w repozytorium wiedzy w ramach projektu systemowego