Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
„Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie od PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19  wniosków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń

Wnioski należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Składanie wniosków w wersji elektronicznej przyspieszy bieg procedur

Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

lub osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – wejście od ul. Głogowskiej”

link do strony źródłowej: https://wupopole.praca.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *