Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

O izbie

Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego. Izba w Opolu współpracuje także z lokalnymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Reprezentuje interesy rzemiosła i zrzeszonych organizacji, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Aktualnie Izba zrzesza 15 cechów i 4 spółdzielnie rzemieślnicze.
Do zadań statutowych Izby należy:

Izba realizuje swoje działania poprzez: