Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zrealizowane projekty

Technician at work

Moja Przyszłość – Moja Firma 2

Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Moja przyszłość-moja firma 2” nr projektu RPOP.07.03.00-16-0004/18 Działanie

Czytaj więcej »
Generation X Y Z as banner headline

PROGRAM Erasmus +

Tytuł: Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi  Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  Czas trwania: 01-09-2020 – 28.02.2023: 30 miesięcy

Czytaj więcej »
Branżowe Centrum Biznesu

Branżowe Centrum Biznesu

O PROJEKCIE Celem projektu jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu oraz poprawa konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu poprzez uruchomienie Branżowego Centrum Biznesu sektora budowlanego, świadczącego kompleksowe

Czytaj więcej »