Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W pierwszym kwartale 2014
roku osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego nadal będzie
przysługiwał dodatek do świadczenia w wysokości 200 zł.
Tak wynika z
rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741)
oraz uchwały przyjętej przez rząd 24 grudnia 2013 r. Jest to
kontynuacja rządowego programu pomocy, ponieważ dodatek w tej
wysokości osoby uprawnione otrzymywały już od kwietnia do końca
grudnia 2013 r.
Opiekunowie osób
niepełnosprawnych, wymagających opieki, otrzymają 200 zł
miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.
Pomoc będzie wypłacana
w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Otrzymają ją
również osoby, które w terminie późniejszym uzyskały prawo do
świadczenia za ww. miesiące.
Postępowanie w sprawie
ustalenia prawa do pomocy (200 zł) będzie wszczynane z urzędu, co
oznacza, że otrzymają ją wszystkie osoby, które będą do niej
uprawnione, bez względu na to, czy złożyły wniosek.
Pomoc ma być
realizowana przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
Do otrzymania 200 zł
miesięcznie będą uprawnione osoby, które zrezygnowały z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matka lub ojciec, opiekun
faktyczny dziecka, rodzina zastępcza. Otrzymają je również
osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zrezygnowały
z pracy, by opiekować się osobą o znacznym stopniu
niepełnosprawności, wymagającą stałej opieki, rehabilitacji
itp.
Jest to kontynuacja
pomocy, która przysługiwała od listopada 2011 r. do grudnia 2012
r. w wysokości 100 zł miesięcznie, a od kwietnia do końca
grudnia 2013 r. w wysokości 200 zł.
Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Źródło:
www.dziennikustaw.gov.pl,
stan z dnia 7 stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *