Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Ministerstwo
Gospodarki prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej zwaną
ustawą SDG). Na podstawie oceny jej wpływu na sferę
przedsiębiorczości Ministerstwo podejmuje inicjatywy zmierzające
do dostosowywania przepisów do sytuacji rynkowej, w tym do
równoważenia oczekiwań przedsiębiorców oraz potrzeb organów
administracji. Zmiana przepisów powinna prowadzić do poprawy
warunków wykonywania działalności gospodarczej. 
Obecnie, w oparciu o dane ankietowe, zbiera informacje nt. doświadczeń
przedsiębiorców z przeprowadzonych w ich firmach
kontrolach.   Celem ankiety ma być dokonanie oceny
stopnia
uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców
.
Uzyskane informacje od przedsiębiorców pozwolą na określenie
potrzeby i zakresu ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie
kontroli. 
Ankieta jest anonimowa a pozyskane informacje posłużą do
zbiorczego opracowania statystycznego.
 
 
Badanie
realizuje Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Ministerstwa  Gospodarki.


Ankieta dotyczy
kontroli przeprowadzonych w latach 2010-2012.

 

Ankieta będzie
aktywna do 19 kwietnia 2013 r.  
http://www.mg.gov.pl/node/17872Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *