Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapraszamy
do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności
energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są
bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy
efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów
fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.
Podczas
szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w
Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny
będzie dla niej optymalny.
Pracownicy
firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym
szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa.
Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z
przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno
szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie
kwalifikacje w danej tematyce.
Efektem
udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm 
planu
działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o
zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę
energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów
obniżenia zużycia energii.
Dzięki
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach
projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne
i stanowią dla nich pomoc de minimis
.
Korzyści
dla firm biorących udział w projekcie to: 
W
celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić
formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie
projektu: 
www.ekoinnowacjedlafirm.pl.
Nasi
lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i
pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:
tel.
+ 61 827 09 89, e-mail: 
biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl

Projekt „Ekoinnowacje drogą do
efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na
podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *