Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Informujemy o możliwości udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach dla pracodawców i kadry zarządzającej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach projektu pn. „Turystyka przyjazna środowisku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu muszą spełnić obowiązkowo następujące warunki:
a) zatrudnienie na terenie woj. opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
b) zatrudnienie w branży turystycznej (kod PKD, sekcja I ), dział 55, 56
c) zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, które posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego
d) pracownik delegowany przez pracodawcę / kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
e) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które należy do kategorii przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis,
f) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które do czasu ogłoszenia konkursu tj, 06.08.2012 nie korzystało  ze wsparcia szkoleniowego  udzielanego w  woj. opolskim w ramach Działania 8.1 PO KL, w latach 2007-2010
Czas trwania projektu – kwiecień 2013 – luty 2014. Planowane rozpoczęcie szkoleń – czerwiec/lipiec 2013 i obejmuje tematykę:
„Finansowanie rozwiązań proekologicznych w turystyce” 32 godzinyobowiązkowe dla każdego uczestnika.
Tematyka obejmuje: źródła finansowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia, wodę oczyszczalnie ścieków, oszczędzanie energii, przetwarzanie odpadów, systemów grzewczych i elektrycznych opartych na alternatywnych źródłach energii, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Programy Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, Projekt Efektywności Energetycznej GEF (Global Environmental Facility),
Oraz szkolenie do wyboru przez uczestnika
1. „Efektywne korzystanie z zasobów w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80 godzin
Tematyka obejmuje: efektywne gospodarowanie energia elektryczną oraz ciepłym i gazem, metody oszczędzania i odzyskiwania i wtórnego wykorzystania ciepła i energii elektrycznej, proekologiczne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę, przetwarzanie odpadów, oczyszczanie ścieków, bilans korzyści, przykład dobrych praktyk z regionu.
2. „Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80 godzin
Tematyka obejmuje: systemy oparte na alternatywnych źródłach energii, proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych, wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub ogrzewania, wodne i powietrzne kolektory słoneczne, biopaliwa, wykorzystanie ciepła powierzchniowego, pozyskiwanie energii geotermalnej, spalanie biomasy, bilans korzyści, przykład dobrych praktyk z regionu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu www.turystykaprzyjaznasrodowisku.eu oraz pod numerem 531 092 002 –Aneta Reszka, aneta.reszka@nskonsulting.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *