Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu (sala Kantora , I piętro) odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w ochronie danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO – 25 maja 2018 r.” Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców zrzeszonych w Cechach. Rozpocznie się o godz. 9.00 a zakończy o godz. 14.00. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzanie obecności (email: info@izbarzem.opole.pl, tel. 77 454 31 73 wew. 21, bądź za pośrednictwem Cechów).
Dane osobowe w nowej regulacji prawnej
Cel szkolenia
W dniu 25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwane potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Zmiana lub budowa systemu ochrony danych dla wielu firm jest dużym wyzwaniem, ale również szansą na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku. Jakie nowe obowiązki spoczywają na administratorach danych osobowych? Jak sprostać nowym wyzwaniom? – tego dowiesz się na szkoleniu „Praktyczne wdrożenie RODO”

Metody: Metoda warsztatowa: ćwiczenia indywidualne i zespołowe ułatwiające zapamiętanie materiału oraz sprawdzenie go w praktyce, a także Case study – omówienie konkretnych przypadków związanych z ochroną danych.
Trenerzy:
1.Dr Anna Pawlak – trener główny
Specjalizuje się w szkoleniach prawniczych, zwłaszcza w ochronie danych osobowych oraz opracowywaniu dokumentacji prawnej związanej z wdrożeniem RODO, współautorka podręcznika „Inspektor ochrony danych” – w przygotowaniu do druku.
Radca prawny, dr nauk prawnych. Łączy prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego z pracą adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie pełni także funkcję Kierownika Kliniki Prawa. W pracy naukowej specjalizuje się w prawach człowieka oraz socjologii prawa, szczególną uwagę poświęcając zagadnieniom komunikacji w dyskursie sądowego stosowania prawa. W działalności prawniczej – specjalista z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom niepełnosprawnym. Autorka wielu artykułów i publikacji o tematyce prawniczej, a także redaktor dwóch monografii prawniczych. Aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Od ponad 7 lat prowadzi zajęcia i warsztaty ze studentami i uczniami, a także szkolenia dla różnych grup zawodowych.
2. Dr Ewa Kosowska-Korniak – współprowadzący
Dr nauk prawnych, politolog. Współautorka podręcznika „Inspektor ochrony danych” – w przygotowaniu do druku, mająca doświadczenie w pracy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wykładowca akademicki – WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Trener VCC, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada bogate doświadczenie trenerskie – udokumentowanych ponad 1500 godzin szkoleniowych dla nauczycieli, sędziów, kuratorów sądowych, urzędników i mediatorów sądowych, kadry kierowniczej ZUS, uczniów i studentów.

Plan szkolenia:
1. Wprowadzenie do RODO:
Istota reformy UE
Podstawowe pojęcia
Nowe kategorie danych: dane biometryczne, identyfikatory sieciowe
Zasady przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r.
2. Obowiązki administratora danych
Zgodność przetwarzania z prawem
Obowiązki informacyjne
Sporządzanie oceny skutków dla ochrony danych i konsultacje z organem nadzorczym
Rejestrowanie czynności przewarzania danych osobowych
Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych    osobowych
3. Prawa osób fizycznych dotyczące ochrony danych osobowych i ich realizacja
4. Bezpieczeństwo danych osobowych
Szacowanie ryzyka
Zagrożenia
Nowe zasady bezpieczeństwa
Dokumentacja i procedury
(w tym Polityka Bezpieczeństwa, Rejestr Incydentów)
5. Inspektor Ochrony Danych
Sposób powołania
Nowe zadania
Zakres obowiązków
Kwalifikacje Inspektora
Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
6. Praktyczne wdrożenie RODO
Budowa zespołu i przyjęcie planu wdrożenia – praktyczne wskazówki
7. Odpowiedzialność za naruszenie RODO
Organizacja szkolenia metodą tradycyjną (wykład, prezentacja),

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *