Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Świadczenie rodzicielskie w tej wysokości przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt będzie przedmiotem prac posłów podczas 92. posiedzenia Sejmu, które rozpoczęło się 13 maja.

Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie). Propozycja ta realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé, zgodnie z którą wsparciem mają zostać objęci wszyscy rodzice.
Proponowane świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl projektu, począwszy od 2016 r. rodzice, opiekunowie oraz rodziny zastępcze będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Projekt przewiduje, że świadczenia będą przysługiwały przez:
52 tygodnie – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka;
65 tygodni – przy urodzeniu w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;
67 tygodni – trojga dzieci;
69 tygodni – czworga dzieci;
71 tygodni – pięciorga i więcej dzieci.
W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r., 16 kwietnia 2015 r. wpłynął on do Sejmu, a 21 kwietnia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 maja 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *