Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała 11
września 2013 r. nową ogólnopolską kampanię pod hasłem:
“Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Gospodarzem
inauguracji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
Kampania skierowana jest przede wszystkim do
pracowników i ich bezpośrednich przełożonych zatrudnionych w
sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, zwłaszcza w
przemyśle przetwórczym i budownictwie, a także do małych firm.
Głównym jej celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy
spowodowanym przyczynami organizacyjnymi i ludzkimi, w tym
nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem się pracowników, a także
np. niewłaściwym posługiwaniem się lub wręcz nieużywaniem
sprzętu ochronnego.
Podczas panelu dyskusyjnego, wprowadzającego w
tematykę kampanii, przypomniano, że w 2012 r. najwięcej
poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowało w zakładach
przetwórstwa przemysłowego i branży budowlanej. Inspektorzy pracy
w czasie kontroli wielokrotnie stwierdzali niewystarczające
przygotowanie pracowników do pracy, niską jakość oceny ryzyka i
działań pracodawców związanych z procedurą wypadkową. Zwrócono
uwagę, że wystarczy przewidywać konsekwencje własnego zachowania,
planować pracę, nie lekceważyć procedur, żeby praca stała się
bardziej bezpieczna. – Nie chcemy straszyć, ale rozbudzać
wyobraźnię. Tak niewiele trzeba, by uniknąć śmierci. Wystarczy
myśleć o bezpieczeństwie w pracy, przewidywać konsekwencje
własnego zachowania, pracę zaplanować, nie lekceważyć procedur.
Zmienić swoje nastawienie z „muszę” na „chcę” – to
przesłanie kampanii przekazane podczas jej inauguracji przez
wiceszefa PIP.
Wskazano, że bezpieczeństwo pracy to łańcuch
uregulowań i wystarczy że jedno ogniwo się przerwie, a może dojść
do wypadku przy pracy. Bezpieczeństwo osób wykonujących pracę nie
jest sprawą prywatną, ale publiczną, a inspekcja pracy jako organ
państwowy nad warunkami pracy poprzez swoje działania promocyjne i
prewencyjne stara się promować kulturę bezpiecznej pracy.
Konferencja była okazją do zaprezentowania się
przez Laureatów konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”. Grupa “Lotos”, Gdańskie Inwestycje Komunalne z
Gdańska oraz “Eaton Automotive” z Tczewa zaprezentowali swoje
“dobre praktyki” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Data publikacji: 1
października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *