Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Nowy pracodawca będzie
mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od
poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obecnie przy
zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed
rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma
wykonywać takie same zadania.
Takie rozwiązania
przewiduje przygotowany przez Ministra Gospodarki projekt ustawy o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Pracodawca nie będzie
musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten
posiada (od poprzedniego pracodawcy) ważne i aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku. Wyjątek mają stanowić pracownicy zatrudniani do
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Obecnie (art.
229
k.p.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany
do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego
pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.
Ponadto projekt zakłada
ponadto:
– zwolnienie z podatku
dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy
transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,
– zniesienie obowiązku
sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie
obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom
bezrobotnym).
Projekt został
przekazany do konsultacji.
Źródło:
www.rcl.gov.pl,
stan z dnia 18 października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *