Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Sektor hotelarski, restauracyjny i gastronomiczny
(HORECA) jest w Europie jednym z sektorów, w których powstaje
najwięcej miejsc pracy. Zatrudnionych jest w nim prawie 8 milionów
osób. Podkreśla to znaczenie odpowiedniego zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapobiegania zagrożeniom pod
względem wypadków przy pracy i chorób zawodowych w tym sektorze.
Sektor HORECA obejmuje głównie restauracje i bary,
w których znajduje się trzy czwarte miejsc pracy. Inni pracodawcy w
tym sektorze to ośrodki campingowe, schroniska młodzieżowe i
kafeterie. Przeważają przedsiębiorstwa niewielkie, zatrudniające
mniej niż 10 osób. Kobiety stanowią nieco ponad połowę siły
roboczej. Zazwyczaj jest to zatrudnienie czasowe, w nieregularnych
godzinach, nisko płatne i o małych perspektywach zawodowych. W
sektorze pracuje wysoki odsetek ludzi młodych. Cechy
charakterystyczne sektora HORECA, które mogą mieć ujemny wpływ na
bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), są następujące: duże
obciążenie pracą; wydłużony czas pozostawania w pozycji stojącej
i nieruchomej; kontakt z klientami (niekiedy trudnymi); wysoki
wskaźnik pracy wieczorami i w weekendy, co zakłóca równowagę
między pracą a życiem osobistym pracownika; wysoki poziom stresu;
monotonna praca; molestowanie, a nawet przemoc ze strony klientów,
współpracowników i pracodawców; dyskryminacja kobiet i osób z
innych krajów.
Źródło: www.osha.europa.eu/pl, stan z dnia 29
lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *