Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje
ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw
projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności
gospodarczej. W tym celu przygotowane zostało badanie ankietowe
skierowane do przedsiębiorców.
Celem projektu ustawy o
ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej jest
poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez
zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń
administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami
rozwoju przedsiębiorczości. W ankiecie przedsiębiorcy mogą
wyrazić opinię na temat projektowanej ustawy.
Więcej:
www.parp.gov.pl/index/more/33736
Źródło:
www.bcc.org.pl,
www.parp.gov.pl,
stan z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *