Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska
pracy i jest zaliczane do czynników uciążliwych. Wynika to z
faktu, że niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do
nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku
wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku.
Czynnik ten, występuje na każdym stanowisku pracy,
dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia
elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami. Wymagania
dotyczące zarówno bezpośrednio parametrów oświetlenia miejsc
pracy we wnętrzach jak i czynników, które wpływają na jakość
tego oświetlenia, zawarte są w nowej normie, PN-EN 12464-1:2012P
Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach która zastąpiła PN-EN 12464-1:2004. W
Normie PN-EN 12464-1:2012P określono wymagania oświetleniowe dla
osób w miejscach pracy we wnętrzach, gdzie spotykają się potrzeby
komfortu widzenia i wydolności wzrokowej ludzi normalnie widzących.
Rozważane są wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze
sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE). W PN-EN
12464-1:2012P określono wymagania dla rozwiązań oświetlenia w
większości miejsc pracy we wnętrzach i miejsc związanych z
uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia.
Dodatkowo podano zalecenia dla dobrej praktyki oświetlenia. W nowej
normie nie określono wymagań oświetleniowych uwzględniających
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i nie przygotowano jej w
zakresie wdrożenia art. 153 traktatu WE, chociaż wymagania
oświetleniowe, jak podano w nowej Normie Europejskiej, zazwyczaj
spełniają potrzeby bezpieczeństwa. Wymagania oświetleniowe
uwzględniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników podczas pracy
mogą być zawarte w Dyrektywach opartych na art. 153 traktatu WE, w
krajowym prawodawstwie państw członkowskich wdrażających te
dyrektywy lub w innym krajowym prawodawstwie państw członkowskich.
Niniejsza Norma Europejska nie zaleca konkretnych rozwiązań, ani
nie ogranicza swobody projektantów w zakresie stosowania nowych
technik lub innowacyjnych urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie
może być wytworzone poprzez światło dzienne, sztuczne lub
kombinację obu rodzajów. Niniejsza Norma Europejska nie jest
stosowana do oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy i w podziemnym
górnictwie, ani do oświetlenia awaryjnego.
Zmiany i uzupełnienia nowej normy dotyczą głównie:
uwzględnienia ważności oświetlenia dziennego,
specyfikacji minimalnych poziomów oświetlenia
ścian i sufitów,
specyfikacji poziomów cylindrycznego natężenia
oświetlenia oraz modelowania,
przypisania wymaganej równomierności oświetlenia
do czynności,
siatki punktów obliczeniowych do wyznaczania
natężenia oświetlenia,
oświetlenia przestrzeni we wnętrzu,
nowych ograniczeń luminancji opraw stosowanych w
oświetleniu stanowisk z monitorami ekranowymi.
zdefiniowania „pola tła” i wymagań
oświetleniowych dla tej powierzchni
W nowej normie PN-EN 12464-1:2012P wartości
natężenia oświetlenia nie uległy zmianie.
Data publikacji: 29
sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *