Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę
określającą minimalne wymagania ochrony pracowników narażonych
na kontakt z polami elektromagnetycznymi.
Według nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych
wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących
narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami
fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (Dz. Urz. UE L 179 z
29.06.2013 r., s. 1) poziom narażenia na pola elektromagnetyczne
powinien być ograniczany m.in. poprzez właściwe projektowanie
miejsc pracy i odpowiednią konserwację sprzętu roboczego. Ponadto
obowiązkiem pracodawców jest podejmowanie niezbędnych działań
zapewniających eliminację lub ograniczenie do minimum zagrożeń w
miejscu pracy z powodu pól elektromagnetycznych. Dyrektywa określa
także graniczne dopuszczalne poziomy oddziaływania (GPO), na które
może być narażony pracownik, problematykę szkolenia i
informowania podwładnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Omawiana dyrektywa uchyliła dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2004/40/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.
Urz. UE L 159 z 30.04.2004, s. 1). Termin jej transpozycji upływa 1
lipca 2016 r.
Źródło: www.eur-lex.europa.eu, stan z dnia 8
lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *