Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych
był jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 27 sierpnia br. w
gmachu Sejmu. Omawiano materiał przygotowany przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy, Leszek Zając, zastępca
głównego inspektora pracy oraz dyrektor Departamentu Prewencji i
Promocji GIP Krzysztof Bielecki.
Zabierając głos w dyskusji, Krzysztof Bielecki
poinformował, że w roku ubiegłym w ramach działalności
prewencyjnej na rzecz rolnictwa indywidualnego pracownicy PIP
przeprowadzili ponad 6,2 tys. wizytacji gospodarstw rolnych, podczas
których oceniono stan bezpieczeństwa pracy u blisko 10 tys.
rolników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły:
ogólnego nieporządku w gospodarstwach, niewłaściwego
przechowywania maszyn, użytkowania niebezpiecznych drabin i
rusztowań, nieprawidłowego stanu instalacji i urządzeń
elektrycznych. Pracownicy PIP wizytujący gospodarstwa zaobserwowali
także 427 przypadków pracy dzieci, z czego 101 dotyczyło
wykonywania prac wzbronionych młodocianym, a 267 wiązało się z
przebywaniem dzieci w strefie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
i życia, w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych.
W celu dotarcia do większej grupy odbiorców oraz
zwiększenia efektywności działań prewencyjnych w rolnictwie,
inspekcja pracy w roku bieżącym zainicjowała 3-letnią kampanię
informacyjno-promocyjną pod nazwą „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”. Realizowana jest ona poprzez spoty
reklamowe emitowane w radiu i telewizji oraz działania promocyjne w
internecie i prasie branżowej. Nadrzędnym celem kampanii jest
dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony
zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 6 września
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *