Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Sejmowa Komisja do Spraw
Kontroli Państwowej
na posiedzeniu 20 czerwca br. w siedzibie
parlamentu postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie
wprowadzenia kodeksowego zakazu stosowania weksli in blanco w
stosunkach pracy.
Tym samym posłowie wsparli wysiłki głównego
inspektora pracy, który dwukrotnie (we wrześniu ub.r. i w styczniu
br.) bezskutecznie występował do ministra pracy z wnioskiem o
podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.
Przedstawione wcześniej
posłom na piśmie stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy omówiła
Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Stwierdza się w nim, że
kodeks
pracy nie zawiera jednoznacznych regulacji wyłączających
stosowanie weksli dla zabezpieczenia potencjalnych roszczeń
pracodawcy. W praktyce dochodzi więc do sytuacji, w których
pracodawcy żądają od pracowników wystawiania weksli in blanco
albo uzależniają zawarcie umowy o pracę od wystawienia takiego
zabezpieczenia. Dotyczy to przede wszystkim pracowników
odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie, zobowiązanych
do jego zwrotu lub ścisłego rozliczenia się. Inspektorzy pracy
rozpatrujący skargi dotyczące wymuszania przez pracodawców
wystawiania takich weksli nie mają prawnych możliwości podjęcia
skutecznych działań. Należałoby zatem rozważyć ustawowe
uregulowanie kwestii zakazu stosowania weksli w stosunkach pracy w
celu zapewnienia właściwej ochrony praw pracowniczych.
Jako współczesne
niewolnictwo w zakresie zatrudnienia, niemoralny, koszmarnie
upokarzający instrument określiła stosowanie przez pracodawców
weksli in blanco poseł Julia Pitera.- Władza publiczna nie jest od
ciągłych analiz, ma rozwiązywać problemy. A to jest realny
problem. Posłowie nie mają wątpliwości, że powinien być
rozwiązany – stwierdziła posłanka, informując, że projekt
stosownej ustawy nowelizującej jest już gotowy. Komisja upoważniła
ją do wniesienia tej propozycji.
Posłowie zapoznali się
także z informacją Państwowej Inspekcji Pracy o przestrzeganiu
przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Przedstawił ją Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Nadzoru
i Kontroli GIP.
Źródło:
www.pip.gov.pl,
stan z dnia 24 czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *