Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Pracodawcy RP popierają obniżanie kosztów pracy,
ale jednocześnie zwracają uwagę na fakt, iż badania medycyny
pracy są bardzo ważnym elementem profilaktyki prozdrowotnej
Polaków. Dlatego też nie powinno się ich likwidować, a nawet w
żadnym zakresie ograniczać.
W ostatnim czasie odbyło się w Sejmie pierwsze
czytanie poselskiego projektu zmian Kodeksu pracy, którego celem
jest ograniczenie konieczności przeprowadzania badań medycyny pracy
na niektórych stanowiskach.
Projekt ten zwrócił uwagę na ważny aspekt
kosztowy, który zdaniem Pracodawców RP wymaga rozważenia. Dlatego
w opinii ekspertów organizacji warto dyskutować nad zmianami w tym
zakresie – np. wprowadzeniem finansowania badań w mikro- i małych
przedsiębiorstwach ze źródeł niepochodzących od pracodawcy.
Zdaniem Pracodawców RP medycyna pracy zastępuje
kulejącą w Polsce profilaktykę, a przecież zgodnie z art. 68
Konstytucji RP obowiązki w zakresie ochrony zdrowia spoczywają na
władzy państwowej, a nie na pracodawcach. Firmy wykonujące badania
z tego zakresu starają się przekazywać jak najwięcej zaleceń i
wskazówek. Wiedzą bowiem, że dla pracowników z grupy wiekowej
25–40 lat obowiązkowe badania są często jedynym kontaktem z
lekarzem.
Doświadczenie tych przedsiębiorców pokazuje, że
w trakcie badań medycyny pracy udaje się wykryć wiele chorób
przewlekłych w ich początkowych stadiach. To zaś istotnie
ogranicza późniejsze wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na
długotrwałe leczenie. Należy także podkreślić, że polscy
przedsiębiorcy dbają o zdrowie pracowników, o czym świadczy
popularność – czy wręcz powszechność – opłacania tzw.
abonamentów medycznych lub wykupywania ubezpieczeń zdrowotnych.
Widać wyraźnie, że staje się to już standardem i umożliwia
chociażby skrócenie absencji pracowniczej, a więc i zaoszczędzenie
pieniędzy za wypłacanie wynagrodzenia w trakcie choroby.
Warto też pamiętać o tym, że prawo zobowiązuje
pracowników do przeprowadzenia obowiązkowych badań wstępnych.
Uchylanie się od nich (a także kolejnych regularnych badań
kontrolnych) powoduje, że osoba zatrudniona nie może kontynuować
pracy, a pracodawca ma podstawę do wypowiedzenia umowy z przyczyn
niedopełnienia obowiązków pracowniczych.
Pracodawcy RP uważają, że niezbędne są zmiany w
przepisach dotyczących medycyny pracy. Powinny być one związane z
całościową reformą systemu ochrony zdrowia.
Formy działania medycyny pracy zazdrości Polsce
wiele europejskich państw, dla których jesteśmy wzorem do
naśladowania. Nie wolno zatem niszczyć naszych osiągnięć, a co
więcej – warto się zastanowić nad tym, czy nie rozszerzyć
zakresu badań i nie wprowadzić ich częściowego finansowania z
budżetu NFZ. Pomoże to w prowadzeniu skutecznej profilaktyki wśród
blisko 12 milionów Polaków pracujących na umowę o pracę.
Zdaniem Pracodawców RP projekt jest ważnym głosem
w dyskusji nad potrzebą zmian w medycynie pracy. Trudno się nam
jednak zgodzić na jego przyjęcie w obecnym kształcie. Oznaczałoby
to bowiem faktyczne zlikwidowanie konieczności przeprowadzania badań
na wielu stanowiskach. Mając to na uwadze, warto przeprowadzić na
ten temat szeroko zakrojoną debatę – z udziałem decydentów,
polityków i ekspertów.
Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 18
czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *