Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy”
– III etap, okres realizacji: lata 2014-2016,
przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.
Trzeci etap realizacji programu na lata 2014-2016
jest kontynuacją programów z lat poprzednich: 2008-2010 (etap I) i
2011-2013 (etap II). Na jego realizację z budżetu państwa
przeznaczone zostanie 93,5 mln zł.
Podstawowym zadaniem programu jest opracowanie
innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój
nowych wyrobów i technologii, które – wykorzystane w praktyce –
przyczynią się do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.
Spowoduje to też ograniczenie wypadków przy pracy, chorób
zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych oraz społecznych.
Realizacja programu pozwoli m.in.:
Założono, że w ciągu 5 lat od zakończenia
realizacji programu o 30 proc. zostanie ograniczone ryzyko narażenia
zatrudnionych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i
uciążliwych. Oczekuje się, że dzięki temu spadnie liczba
wypadków przy pracy: śmiertelnych o 24 proc., ciężkich o 33
proc., a chorób zawodowych o 29 proc.
Powinny się także zmniejszyć koszty ponoszone
przez państwo i społeczeństwo z powodu zagrożeń zawodowych,
zwłaszcza że straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w
Polsce są znaczne. Świadczą o tym wydatki z funduszu ubezpieczenia
wypadkowego ZUS, związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, które
w 2011 r. wyniosły 5,1 mld zł, w 2012 r. – 5,2 mld zł.
W najbliższych latach, z powodu wydłużenia
aktywności zawodowej do 67 roku życia, podstawowym zadaniem będzie
stworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób starszych. Należy
też zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie do
pracy ludzi młodych, którzy najczęściej ulegają wypadkom przy
pracy. Ponad 25 proc. poszkodowanych w wypadkach przy pracy to osoby
poniżej 30 roku życia, a ponad 30 proc. poszkodowanych to osoby o
stażu krótszym niż rok (dane GUS za 2012 r.).
Na szczególną uwagę zasługuje też tworzenie
psychospołecznego środowiska pracy. Niekorzystny obraz warunków
pracy w Polsce pokazuje raport z Europejskiego Badania Warunków
Pracy, przeprowadzonego w 2010 r.
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 17
lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *