Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą
się projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem za
przedsiębiorców oraz zleceniobiorców rezygnujących z działalności
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem składki
emerytalne i rentowe będzie opłacał budżet państwa.
Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają
wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych
osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Projekt rozszerza
krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki
emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli
np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę
zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników
na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet
państwa za pośrednictwem ZUS. Osoby dotąd nieubezpieczone będą
mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie
sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt zawiera również regulacje
dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze
środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie
ubezpieczonych w systemie rolniczym. Podwyższony został również
wiek dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania
zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych
w ZUS i KRUS.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *