Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W I kwartale 2013 r. odnotowano 17.641 wypadków
przy pracy, co daje ok. 196 wypadków dziennie z tego:
wypadki lekkie – 17.484, co daje ok. 194 wypadki
dziennie;
wypadki ciężkie – 98, co daje ok. 1 wypadku
dziennie;
wypadki śmiertelne – 59, co daje ok. 0,65 wypadku
dziennie,
z tego:
kobiety – 6.317 co daje 70,1 wypadku dziennie;
młodociani 17.
Do najczęstszych przyczyn wypadku należało m.in.:
nieprawidłowe zachowanie pracownika – 19.172
przypadki;
niewłaściwy stan czynnika materialnego (w tym wady
konstrukcyjne, niewłaściwa eksploatacja, wady materiałowe) –
2.921 przypadków;
brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem
materialnym – 2.213 przypadków;
niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika –
2.289 przypadków;
nieprawidłowa organizacja stanowisk pracy – 1.840
przypadków;
niewłaściwa organizacja pracy – 1.559
przypadków;
wady materiałowe czynnika materialnego – 592
przypadki;
stan psychofizyczny pracownika – 556 przypadków;
nieużywanie sprzętu ochronnego – 476 przypadków.
Najczęstszymi wydarzeniami powodującymi uraz były
m.in.:
uderzenie przez obiekt w ruchu – 2.513 przypadków;
kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym
– 1.893 przypadki;
uwięzienie, zmiażdżenie – 882 przypadki;
przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia
– 429 przypadków;
kontakt z płomieniem, gorącymi przedmiotami –
210 przypadków.
Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych ogółem
liczba wypadków przedstawia się następująco:
Poniżej 18 – 17 wypadków;
18 – 19 – 68 wypadków;
20 – 29 – 3.560 wypadków;
30 – 39 – 4.661 wypadków;
40 – 49 – 4.081 wypadków;
50 – 54 – 2.251 wypadków;
55 – 59 – 2.211 wypadków;
60 – 64 – 680 wypadków;
65 i więcej – 112 wypadków.
Źródło: dane Głównego Urzędu
Statystycznego, stan z dnia 2 lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *