Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
We wtorek, 10 września br. w Sejmie odbędzie się
uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Wydarzenie jest
związane z jubileuszem 60-lecia powstania służby bezpieczeństwa i
higieny pracy. Specjalna sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP
wpisuje się także w obchody 20-lecia powołania Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy bhp otrzymają
odznaczenia, dyplomy i statuetki.
Służba bhp jest jedno lub wieloosobową komórką
organizacyjną, wyodrębnioną w zakładzie pracy, w celu pełnienia
funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Obowiązek utworzenia służby bhp spoczywa na pracodawcy
zatrudniającym więcej niż 100 pracowników, a w firmie, w której
pracuje do 100 osób zadania służby powinny zostać powierzone
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. W przypadku braku
kompetentnych pracowników pracodawca może powierzyć wykonywanie
zadań służby bhp specjalistom spoza firmy. Właściwy inspektor
pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie
liczby jej pracowników, jeżeli uzasadniają to stwierdzone
zagrożenia zawodowe.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki
pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana
przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania
tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie
projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.
Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji
międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy
i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w
sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto
opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy
i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie
Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach
plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych,
przygotowując m.in. stanowiska Rady.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10
września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *