Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Wystawienie przez
pracownika weksla lub złożenie przez niego oświadczenia o poddaniu
się egzekucji, a także uznaniu długu mające na celu
zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy
będzie nieważne. To główne założenie wniesionego do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Projekt ma na celu przystosowanie przepisów prawa
do wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10, w którym SN
wskazał na:
Ponadto, zgodnie z projektem, żądanie od
pracownika wystawienia weksla, złożenia oświadczenia o poddaniu
się egzekucji lub uznaniu długu oraz przyjęcie takich zabezpieczeń
przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu stanowiłoby
wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę
posłów PO oraz skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejm
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 30 lipca
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *