Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
MPiPS poinformowało o zwiększeniu środków na
projekty wybrane w ramach konkursu „Wspieranie rozwiązań na rzecz
godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
. Na ten cel zostanie
przeznaczonych dodatkowe 37 mln zł, co po zsumowaniu z podstawową
alokacją da kwotę 87 mln zł.
W związku ze zwiększeniem alokacji i
oszczędnościami wygenerowanymi w ramach poprzedniego konkursu
realizowanego w ramach Działania 1.5 PO KL, MPiPS podejmie
negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami znajdującymi się na liście
rankingowej projektów, które pozytywnie przeszły ocenę
merytoryczną w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.
W konkursie dofinansowanie otrzymują projekty
zakładające:
– wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót
do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów
dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
– upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in.
poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii
informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków
masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację
i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności
informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 8 lipca
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *