Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła
udział w konferencji „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i
edukacji – Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”,
która odbyła się 18 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Celem
spotkania, z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz
ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, było przedstawienie
działań związku rzemiosła w kluczowych dziedzinach życia
gospodarczego i społecznego kraju.
W liście do prezesa ZRP Jerzego Bartnika
przekazanym organizatorom Iwona Hickiewicz pogratulowała jubileuszu
i podkreśliła, że Związek Rzemiosła Polskiego jest wysoko
cenionym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach
prewencyjnych na rzecz ograniczania zagrożeń wypadkowych i
poszanowania prawa pracy. Wyrazem tego są wspólnie organizowane
szkolenia dla rzemieślników, programy i kampanie prewencyjne, a
także sympozja i konferencje naukowe. Ugruntowaniem partnerskiego
działania było podpisanie na początku br. uaktualnionego
porozumienia o współpracy PIP i ZRP na rzecz kształtowania kultury
bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowania
zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz
skutecznej ochrony stosunku pracy. Podczas konferencji rzemieślnicy,
przedstawiciele rządu oraz instytucji okołobiznesowych podpisali
Manifest Rzemiosła Polskiego. Dokument jest apelem środowiska
rzemiosła, w którym przedstawione są wyzwania, przed jakimi stroją
rzemieślnicy oraz oczekiwania skierowane do partnerów społecznych.
„Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi rodzimych przedsiębiorstw, w tym
rzemieślniczych, jako gwarantów siły gospodarczej Polski i
bezpiecznej przyszłości pokoleń.” – napisano w manifeście.
Konferencję zorganizowali: ZRP i Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju
Rzemiosła Polskiego.
Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 21
listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *