Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Sejmowa komisja ds.
kontroli państwowej przyjęła dnia 10 października br. informację
głównego inspektora pracy o wynikach i efektach realizacji
programów prewencyjnych PIP dla mikro i małych przedsiębiorstw,
mających na celu poprawę warunków pracy. Przedstawił ją
Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji
Głównego Inspektoratu Pracy.
Powiedział, że mikro i
małe przedsiębiorstwa pełnią podstawową rolę w polskiej
gospodarce, stanowiąc 97 proc. wszystkich firm działających na
rynku. Tylko podczas ubiegłorocznych kontroli inspektorzy pracy
ujawnili w nich ponad 76,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom
pracownika. Sektora tego dotyczyło także aż 84 proc. wszystkich
nałożonych przez inspektorów pracy mandatów karnych i 86 proc.
wniosków o ukaranie skierowanych do sądu.
W celu poprawy stanu
bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania przepisów prawnej ochrony
pracy Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała i wdrożyła programy
prewencyjne przeznaczone dla mikro i małych firm. Ich idea oparta
jest na zasadzie samokontroli. Pracodawca, używając narzędzi
przygotowanych przez PIP, identyfikuje występujące w zakładzie
nieprawidłowości i zagrożenia zawodowe, następnie podejmuje
czynności w celu ich eliminacji bądź ograniczenia. Pozytywne
ukończenie programu weryfikowane jest w drodze kontroli audytowej
inspektora pracy.
Krzysztof Bielecki
omówił szerzej najważniejsze programy prewencyjne PIP: „Zdobądź
Dyplom PIP” – program skierowany do sektora
mikroprzedsiębiorstw (do 9 zatrudnionych), „Zarządzanie
bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” – program dla
małych zakładów pracy (do 49 zatrudnionych) i „Spełnianie
minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia”
– program dla przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny w swojej
działalności.
Podkreślił, że udział
w programach prewencyjnych PIP jest dla wielu przedsiębiorców
okazją do poprawy warunków pracy w sposób nieskomplikowany,
stosunkowo tani i mało stresujący. Bezpłatne szkolenia oferowane
przez PIP dają szansę zdobycia wiedzy o obowiązkach osób
zarządzających pracownikami i sposobach zapewnienia im
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wskazówki udzielane
przez inspektorów pracy pozwalają zdiagnozować miejsca o
największych zagrożeniach wypadkowych, a dzięki przykładom
dobrych praktyk szybko i niedrogo obniżyć poziom tych zagrożeń.
Źródło:
www.pip.gov.pl,
stan z dnia 14 października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *