Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Znaczenie oceny ryzyka w miejscu pracy, zwłaszcza w
małych i średnich przedsiębiorstwach, jest jednym z głównych
problemów podejmowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), która w ostatnich latach promuje
praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem w miejscu pracy i
ograniczania ryzyka.
Jednym z elementów kampanii EU-OSHA jest
organizowanie konkursów dobrych praktyk. Konkurs dobrych praktyk
honoruje firmy i organizacje, które znalazły innowacyjne sposoby
ochrony bezpieczeństwa pracowników w Europie. Prowadzone są
również europejskie badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i
pojawiających się zagrożeń (European Survey of Enterprises on New
and Emerging Risks – ESENER). Badanie to umożliwia wgląd w
europejskie przedsiębiorstwa, w ich działania dotyczące
przewidywania nowych rodzajów ryzyka związanych ze zmianą miejsc
pracy oraz zarządzania nimi, a także wsparcie, którego mogą
potrzebować w swoich działaniach.
W ciągu ostatnich dwóch lat, w ramach kampanii
„Zdrowe miejsca pracy” (2012-2013), czy “Europejski Tydzień
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy” (2013) nagłaśniano znaczenie
oceny ryzyka jako kluczowego elementu skutecznej ochrony
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dzięki odpowiednim
praktykom w zakresie oceny ryzyka można zapobiec wielu wypadkom (w
UE mają one miejsce co 4,5 sekundy). Konieczne jest więc jak
najszybsze uświadomienie pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom
ds. bhp i innym decydentom, że prawidłowa ocena ryzyka jest
kluczowym elementem skutecznej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w
miejscu pracy.
Aby pomóc przedsiębiorstwom – w szczególności
małym i średnim – w przeprowadzaniu w sposób systematyczny i
dokładny oceny ryzyka zawodowego i określaniu środków, które
muszą one podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników,
Agencja udostępnia nieodpłatnie szeroki zakres materiałów, w tym
narzędzia on-line umożliwiające ocenę ryzyka, wraz z listami
kontrolnymi i planami pomocnymi przy objaśnianiu procesu oceny
ryzyka zawodowego. Narzędzia te stanowią wspólny projekt Agencji i
jej unijnych partnerów społecznych.
Bardziej szczegółowe informacje na temat
prowadzonych kampanii można znaleźć na stronie:
www.osha.europa.eu/en/campaigns.
Data publikacji: 6
listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *