Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Jeśli
pracownicy administracyjno-biurowi jednego z wydziałów zgłosili do
komórki bhp problem podejrzenia występowania u jednego z
pracowników choroby zakaźnej (grzybicy) to kierownik chorego
pracownika (pracodawca albo pracownik służby bhp), powinien zgłosić
problem lekarzowi medycyny pracy sprawującemu opiekę zdrowotna nad
pracownikami zakładu. Z pracownikiem chorym należy przeprowadzić z
rozmowę wyjaśniającą ze zwróceniem uwagi na to, że powinien
zdawać sobie sprawę, iż przychodząc w takim stanie do pracy,
naraża na zarażenie współpracowników.

Podobnie należy zwrócić uwagę jego
współpracownikom na konieczność zachowania odpowiednich
środków higieny
, w szczególności unikania
kontaktu bezpośredniego z chorym i nieużywania wspólnych
ręczników, ściereczek, czy tym podobnych przyborów (mogących
mieć kontakt z chorą skórą), przez które grzybica może być
przenoszona.
Zgodnie z
zapisami rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lipca 2006 r. w
sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. nr 133, poz. 939) –
rozporządzenie ma status nieobowiązującego, ale z powodu braku
nowego należy nim się posługiwać – pracodawca podejrzewający
chorobę zakaźną u pracownika, ma obowiązek skierowanie go na
badania na koszt firmy.
Pamiętać należy również, że
grzybica nie jest chorobą
zawodową dla pracowników biurowych
(art.
235Kodeksu pracy), a także o tym, że pracodawca
nie ma podstawy prawnej na skierowanie pracownika na dodatkowe
badania lekarskie, oprócz badań wynikających z art. 229 Kodeksu
pracy i ww. rozporządzenia.
Jednakże , gdy sprawy nie wyjaśni sam
chory, a także dla prawidłowej atmosferze w biurze, pracodawca może
skorzystać z zapisu art. 207 Kodeksu pracy, zgodnie z którym ponosi
on odpowiedzialność
za stan bhp
w zakładzie pracy oraz jest obowiązany
chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki oraz techniki, i na tej podstawie skierować
pracownika na dodatkowe badania lekarskie. Skorzystanie z takiej
możliwości daje orzeczenie Sądu Najwyższego (Wyrok Sądu
Najwyższego z 18 grudnia 2002 r.; I PK 44/02), zgodnie z którym:
“orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika zachowuje
aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się
nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które
mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika”.
Na
podstawie wyników badań (w tym specjalistycznych) lekarz medycyny
pracy podejmie odpowiednie działania i powinien przekazać
pracownikowi oraz pracodawcy wymagane wskazania higieniczne.
Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *