Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

„Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Starostwa Powiatowe z terenu województwa opolskiego mają przyjemność poinformować, że na przełomie październik-listopad 2013 roku (według harmonogramu),  w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą się darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie danego powiatu. Aby zgłosić się na ww. szkolenie, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres dos@opolskie.pl lub na  d.pieszczeminko@opolskie.pl lub na m.wroniecki@opolskie.pl albo faksem pod numer (77) 4429310 do dwóch dni przed datą rozpoczęcia danego szkolenia. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń. W razie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429355, 4429357 lub dos@opolskie.pl.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

·       Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

·       Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

·       Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.

·       Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji  na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

·       Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.”.

Harmonogram.doc
Harmonogram.pdf
Zgloszenie.docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *