Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Urlopu zaległego za
2012 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2013 r.
Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie
przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Pracodawca jest obowiązany
udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik
uzyskał do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za
dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem
zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września
następnego roku kalendarzowego. Termin udzielenia urlopu zaległego będzie
zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy najpóźniej 30
września, a zakończy go już po tej dacie.
Nieudzielenie urlopu
zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom
pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

/Źródło:
http://www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2013 r./

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *