Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Regionalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług informuje, że został ogłoszony termin naboru do projektu “PO KLucz do biznesu 2!” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” jest realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i zamierzają założyć firmę na terenie województwa opolskiego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu, w tym w szczególności do osób:
* długotrwale bezrobotnych,
* niepełnosprawnych,
* kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).

Wszystkich bezrobotnych ubiegających się o otrzymanie dotacji w kwocie max. 40 tys. zł zapraszamy na bezpłatne konsultacje świadczone przez konsultantów usług informacyjnych oraz konsultantów usług doradczych.

Nabór wniosków trwa w terminie od 03-14 września 2012 roku.

Zapytania na temat naboru można wysyłać poprzez formularz zapytań znajdujący się pod adresem: http://www.punkt-konsultacyjny.pl/konsultacje.php

Zapraszamy do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Opolu na ul. Katowickiej 55, II piętro.

W celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania z doradcą bądź konsultantem usług informacyjnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 77 453 79 71 wew. 24 bądź 31

Informacje o naborze znajdują się na stronie projektu:
http://www.poklucz.wup.opole.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *