Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Weź
udział w projekcie pn. Moja Przyszłość – Moja Firma  2, realizowanym
przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020,
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego
możesz otrzymać:
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze
połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej.
2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł netto.
3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł netto / 1 miesiąc.
4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości  1 000,- zł netto/ 1 miesiąc.
5.
Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w
zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Planowana liczba Uczestników projektu: 75 osób ( minimum 38 kobiet )
Planowana liczba dotacji: 50
Spotkania informacyjne odbędą się 11, 13, 15 luty 2019 r. w Biurze Projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu  , ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. E. Kantora., w godz. 09;00-11;00
Informacji udziela: Katarzyna Wróbel – Szymanowska tel. 77 454 31 73 wew. 29.
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie od 18 do 22 lutego 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *