Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
21 kwietnia w Polsce gościł dyrektor generalny Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Michel Servoz.  Wizyta wpisuje się w ramy Semestru Europejskiego i ma na celu poznanie opinii przedstawicieli rządu (MR, MRPiPS, MEN i MNiSZW) oraz partnerów społecznych na temat spraw makroekonomicznych oraz polityki społecznej i rynku pracy, w tym rozwoju umiejętności w dobie innowacji, jakości kapitału ludzkiego, instrumentów rynku pracy, inwestycji pracodawców w kształcenie zawodowe, reformy systemu edukacji i zmian w systemie emerytalnym.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11487

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *