Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu z Narodowym Forum Doradztwa Kariery z Warszawy, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje na podstawie umowy z Ministrem Rozwoju Projekt Grantowy CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu działa Rzemieślniczy Punkt Obsługi Innowatora, do którego zadań należy udzielanie bieżących informacji i porad dla pomysłodawców w zakresie procedury konkursowej w kategorii UCZEŃ i MISTRZ dla grantobiorców w innowacje społeczne, w szczególności zasad i kryteriów oceny wniosków o udzielenie grantu na testowanie innowacji społecznej.
Granty udzielane są Grantobiorcom dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy zgodnie z celem Projektu grantowego, tj. w zakresie nowych rozwiązań praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji na rynek pracy.
W ramach projektu ocenione zostaną 64 pomysły na wsparcie tranzycji z edukacji do pracy i udzielonych zostanie 32 granty na testowanie najlepszych pomysłów w 4 kategoriach konkursu: na poziomie szkół zawodowych – w kategorii UCZEŃ i MISTRZ, a na poziomie uczelni – w kategorii STUDENT i MENTOR.
Grantobiorcami będą podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) lub podmioty publiczne mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające proces przejścia z edukacji do pracy.

Grantobiorcy w kategorii “UCZEŃ“:

Grantobiorcy w kategorii “MISTRZ“:

Nabór pomysłów w kategorii UCZEŃ i MISTRZ będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku maksymalnie do 30 czerwca 2017 roku.

Średnia wartość grantu wynosić będzie 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość grantu wynosić będzie 100 000,00 PLN

Szczegóły: http://www.bfkk.pl/strona_glowna/cns.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *