Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Szanowni Państwo,

BR>
Izba Rzemieślnicza w Opolu z przykrością informuje, iż zgodnie z pkt XII., ppkt 2) Zapytania ofertowego nr 1/2016/2.2.POWER z dn. 30.09.2016 r., w dn. 27.10.2016 r. po konsultacjach z IP-PARP, unieważnia jego wyniki. Powtórne zapytanie ofertowe dot. wyłonienia 10 doradców, którzy zostaną zaangażowani do projektu pn.: “Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, POWER, wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia i zmianami w opisie kryteriów wyboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w późniejszym terminie.

BR>
Zapraszamy do wzięcia udziału w powtórnym zapytaniu, przy czym na polecenie IP prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność załączników do zapytania w postaci referencji, które winny być zgodne z wymaganiami zapytania, gdyż IP zastrzega sobie prawo do kontaktu z wskazanymi w nich osobami, w celu potwierdzenia prawdziwości ich treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *