Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów rok 2013 jest ostatnim rokiem zawierania umów o refundację, ponieważ OHP może zawierać, umowy o refundację tylko do 31 grudnia 2013r
11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 77, poz. 518, ze zm.); w kolejnych latach będzie jedynie istniała możliwość realizowania zawartych już umów.

Umowa o refundację może być zawarta z pracodawcą na okres od dnia,  w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z umową o pracę, do dnia zakończenia
przygotowania zawodowego zgodnie z programem, jednak nie później niż do 30 czerwca 2016 r.,
ponieważ wypłaty w ramach zawartych umów o refundację muszą być dokonane do 31 lipca 2016r.

OWK OHP uprzejmie informuje, że współpracujące z nią Cechy Rzemiosł oraz Pracodawcy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności dołożenia wszelkich starań, by składane wnioski o zawarcie umowy o refundację były kompletne i nie wymagały uzupełnień. Wszelkie korekty wniosków spowodują wydłużenie procedury zawierania umów o refundację, natomiast 31 grudnia 2013r. jest terminem nieprzekraczalnym i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie będzie możliwości zawarcia umowy o refundację po tej dacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *