Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
INFORMACJA O REKRUTACJI
„Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego”
to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.
Do kogo adresowane są szkolenia:
– managerowie
– właściciele firm i przedsiębiorstw
– trenerzy
– osoby związane z kształtowaniem umiejętności i postaw innych
– osoby zajmujące się szkoleniami
– osoby z działu HR
– osoby zainteresowane rozwojem w kierunku coachingu

Aby zostać uczestnikiem projektu należy:
– być zatrudnionym w mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwie lub prowadzić własną działalność w województwie opolskim
– być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, obojętnie w jakim wymiarze godzinowym
– posiadać adres zameldowania lub zamieszkania w województwie opolskim
Co obejmuje cykl szkoleń?
W
ramach jednej edycji projektu każda z pięciu grup odbędzie 133 godziny
szkoleniowe. Szkolenia będą obejmowały sesje przygotowujące, obowiązkowe
sesje szkoleniowe, grupową sesję mentorską oraz sesje indywidualne
czyli kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikatu Akredytowanego
Coacha.
Coach
– trener rozwoju osobistego towarzyszy osobie w usuwaniu wewnętrznych
blokad  i realizacji celów.  Motywuje do działania za pomocą określonych
narzędzi. Wydobywa potencjał  i ukierunkowuje na przyszłość. Pracuje
nad zmianą z osobami poszukującymi swojej drogi zawodowej, pracownikami
firm, korporacji, instytucji oraz osobami indywidualnymi .
Wzmacnia przede wszystkim proces zarządzania, komunikacji oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji
Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie?
– zdobycie nowego zawodu – coach to trener rozwoju osobistego
– uzyskanie tytułu Akredytowanego Coacha ICF z certyfikatem ważnym w 81 krajach
– podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych
– nabycie umiejętności motywowania pracowników i wpływu na ich efektywność
Korzyści dla coacha z posiadania akredytacji ICF:
Jak się zapisać?
Aby zapisać się do projektu  należy skontaktować się z biurem projektu:
Tel. 77 454 60 22
Kom. 500 540 915
opole@profibiznesgroup.pl

www.icf-coaching.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *