Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

20 czerwca Minister Finansów wydał interpretację ogólną, z której wynika, że kryteria (obrotu, zatrudnienia) określone dla przedsiębiorców umożliwiające przejściowe zwolnienie z obowiązków towarzyszących wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) dotyczą także podmiotów nie będących przedsiębiorcami. Interpretacja rozstrzyga wątpliwości, o których Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował w stanowisku przekazanym Ministrowi Finansów. 

Zgodnie z interpretacją do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Wskazano w niej też na zasadność stosowania kryteriów zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto, o których mowa w art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy.
Jednolity Plik Kontrolny , to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Interpretacja MF:http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=idMz6ukBqhE%3d&tabid=36&language=pl-PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *