Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów. W piątek (6 listopada) minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Na stronie ministerstwa czytamy, że w znowelizowanym rozporządzeniu także zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.
W opinii ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wskutek zaproponowanej zmiany absolwenci szkół kształcących w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: zrp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *