Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.W dniach 04-05 sierpnia w Ośrodku SKOWRONEK w Głuchołazach odbyło się kolejne z zaplanowanych szkoleń w ramach projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”. Szkolenie z zakresu polityki równych szans poprowadziła Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Cechów oraz osoby pełniące w nich funkcje społeczne. Na szkoleniu obecni byli także przedsiębiorcy różnych branż zrzeszeni w strukturach cechowych. Dzięki temu szkolenie, prowadzone w dużej mierze w formie warsztatowej stało się areną do weryfikacji różnorakich poglądów i przedstawiania stereotypów na temat płci w środowisku pracy. Dzięki obecności pracodawców szkolenie zakończone zostało ciekawą dyskusją na temat barier i przekonań na temat płci panujących w wybranych zakładach. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców spotkał się blok tematyczny dotyczący wdrażania polityki i praw obu płci na polu zawodowym – tzw. gender mainstreaming.

„Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze rzemiosła i MŚP Opolszczyzny” ma na celu wzrost kompetencji w obszarze dialogu społecznego przedstawicieli Organizacji Pracodawców działających w obszarze rzemiosła i MŚP realizowanych poprzez cykl szkoleń oraz spotkań informacyjnych.

Dzięki oferowanym w ramach projektu szkoleniom, uczestnicy mają szansę nabyć wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia efektywnego dialogu z partnerami społecznymi na poziomie regionalnym i lokalnym. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż siła dialogu społecznego wynika z siły partnerów społecznych. Ważnym jest, aby w pierwszej kolejności wspierać więc członków organizacji pracodawców, co w praktyce mogłoby się przełożyć na ich większe zaangażowanie w prace WKDS oraz reprezentowanie interesów rzemieślniczych na forum regionalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *