Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W tym roku odbędzie się szesnasta edycja tegoż wydarzenia.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Przyjęty terminarz przebiegu Konkursu to:
• etap regionalny do przeprowadzenia przez Izby Rzemieślnicze: najpóźniej
do dnia 18 kwietnia 2016 r.
• etap ogólnokrajowy i wielki finał Konkursu, przygotowany przez ZRP i GIP, w dniu 19 maja 2016r. (czwartek) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
Należy podkreślić, że przedsięwzięcie to ma na celu popularyzację nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych i pozwala na wyeksponowanie uczniów rzemiosła.

Data  zgłoszeń, data konkursu oraz szczegóły związane z organizacją etapu regionalnego konkursu BHP  przeprowadzanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu  podamy  w terminie późniejszym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *