Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opolskie
Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Ministerstwem Gospodarki i Urzędem
Marszałkowskim Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (ENPP). Tylko do 18 maja 2012 r. można zgłaszać propozycje inicjatyw wspierających i promujących przedsiębiorczość.

Konkurs
ENPP adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do
miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji
realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu
terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aby
wziąć w nim udział, należy przedstawić projekt przedsięwzięcia, które
ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu w ostatnich
2 latach.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki do 18 maja 2012 r.
Następnie jury na poziomie krajowym wybierze dwa najlepsze projekty,
które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu
europejskiego.
Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
·         Promowanie ducha przedsiębiorczości;
·         Inwestowanie w umiejętności;
·         Rozwój środowiska biznesowego;
·         Wspieranie internacjonalizacji biznesu;
·         Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2012 r. podczas uroczystej
ceremonii. Jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie
prezydencję Rady UE Cypr.

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (ENPP, wcześniej: Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości – ENP) organizowany
jest przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji
Europejskiej od 2006 r. Nagradza on osiągnięcia instytucji publicznych
w promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju małych przedsiębiorstw,
zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym. Co roku w każdym kraju
zgłaszanych jest ponad 300 inicjatyw, które konkurują ze sobą na etapie
krajowym. 

Szczegółowe
informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:
·         Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: http://ocrg.opolskie.pl/a/1084/Ruszył_Konkurs_Europejskie_Nagrody_Promocji_Przedsiębiorczosci

·         Europe Direct- Opole: http://europe-direct.ocrg.opolskie.pl/?p=art&id=609

Ewelina Markowska

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przedsiębiorczości
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
Tel. +48 77 403 36 49
www: www.ocrg.opolskie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *