Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 Środki KFS można przeznaczyć na:
1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zapraszamy do korzystania ze szkoleń oferowanych przez Izbę rzemieślniczą w Opolu.
Więcej informacji: Izba  Rzemieślnicza w Opolu, Biuro obsługi tel. 77 454 31 73.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *