Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać na terenie Opolszczyzny z pozabankowych produktów finansowych takich jak:

Fundusze pożyczkowe

Fundusz pożyczkowy to instytucja która nie jest bankiem a swą działalność opiera na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. Fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcą pożyczek na cele bezpośrednio związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Zawierając umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się na rzecz osoby będącej odbiorca (przedsiębiorcą) przenieść określoną ilość pieniędzy, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty określonej kwoty pożyczki wraz odsetkami, które przybierają formę oprocentowania. Rezultatem tego jest fakt, że fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca (przedsiębiorca) uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów.

Adresy Funduszy pożyczkowych w Opolu:
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych,
Regionalny Fundusz Pożyczkowy

ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole.
tel. (077) 454 62 63
fax. (077) 454 56 10
WWW: www.fundacja.opole.pl
e-mail : rfp@fundacja.opole.pl

Fundusz MIKRO w Opolu
ul. Katowicka 54
45-061 Opole
tel/fax..: (+48) 077 456 74 38
www: http://www.funduszmikro.com.pl

Fundusz poręczeniowy
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych działa od 3 lipca 2001 r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Opolszczyzny poprzez ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego.

Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem że spełniają choć jeden z wymienionych warunków:
– prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego,
– są zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.

Podmioty korzystające z poręczeń powinny ponadto spełniać warunki określone w art. 103 do 110 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. poz. 1807) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Kredyty lub pożyczki mogą być zaciągane w sieci placówek banków komercyjnych i spółdzielczych lub placówkach organizacji para bankowych działających przy stowarzyszeniach, fundacjach, agencjach i starostwach powiatowych na terenie woj. Opolskiego

Więcej informacji:
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu.
ul. Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole
Tel: (+48) 077 441 56 20
Fax: (+48) 077 441 56 21
www: http://www.orfpk.opole.pl
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *