Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 4 lutego w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-techniczna, której tematem przewodnim była „Edukacja innowatorów kluczem postępu”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców i instytucji związanych z kształceniem zawodowym. W trakcie konferencji przedstawiono różnorodne innowacyjne działania, podejmowane przez różne organizacje na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce oraz dyskutowano o możliwości współpracy różnych środowisk i tworzenia partnerstw sprzyjających odrodzeniu kształcenia zawodowego w naszym kraju.

Gospodarz spotkania, prezes ZRP Jerzy Bartnik podkreślił, że Związek Rzemiosła Polskiego z mocy prawa wykonuje ważne zadania związane z kształceniem zawodowym, ma uprawnienia do prowadzenia szkół zawodowych oraz że dualny system kształcenia, realizowany przez środowisko rzemieślnicze jest również zapisany w ustawie o rzemiośle. Zaznaczył też, że – podpisana w grudniu 2015 r, ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji to także odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce, które są również przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzeń Rady Dialogu Społecznego.
– Wierzymy, że w gronie uczestników dzisiejszej konferencji możemy wiele wypracować i mam nadzieję, że wnioski ze spotkania będą bazą do dalszej wspólnej pracy środowiska z decydentami edukacyjnymi a zgromadzony w trakcie konferencji materiał stanie się programem do realizowania działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce – dodał J. Bartnik.
Obecna na spotkaniu wiceminister edukacji Teresa Wargocka zwróciła uwagę, że obecnie największym wyzwaniem w działaniach dotyczących rozwoju szkolnictwa jest znalezienie takich rozwiązań, które połączą rynek pracy z systemem kształcenia. Jak podkreśliła – Mam nadzieję, że dzięki współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy uda nam się wypracować dobre rozwiązania systemowe. Pani minister podkreśliła, że funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego będzie jednym z wiodących tematów omawianych podczas czterech wojewódzkich debat oświatowych.
Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorami konferencji był Związek Rzemiosła Polskiego oraz Komitet Naukowo-Techniczny NOT Doskonalenia Kadr.

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *