Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1.„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach przedsięwzięcia „Złota Ziemia promotorem mikroprzedsiebiorców”

– Beneficjenci: Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro. Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR.

– limit dostępnych środków – 592 087 zł, w tym na przedsięwzięcia: „Złota Ziemia promotorem mikroprzedsiębiorców” – 592 087 zł

2.”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach przedsięwzięcia „Zakładamy firmę rolnictwo to nie wszystko”

– Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

– limit dostępnych środków – 592 087 zł, w tym na przedsięwzięcia: „Zakładamy firmę rolnictwo to nie wszystko” – 592 087 zł

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 8.08.2011 r. do 2.09.2011r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”, ul. Elsnera 15, 49-200 Grodków.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:www.zlotaziemia.org/aktualnosci/uwaga-nabory-w-ramach-prow oraz www.zlotaziemia.org/nabor-wnioskow-lsr

źródło: www.zlotaziemia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *