Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Międzynarodowe Forum Biznesu w Jordanii pn. „Bliski Wschód – Europa: B2B wzmacniając współpracę” jest wspólną inicjatywą Jordańsko-Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (JEBA) oraz firmy Venturis International Business Sp. z o.o. Forum jest jednym z serii przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności, rozwoju i relacji biznesowych pomiędzy Bliskim Wschodem, w tym Jordanią, a Europą, szczególnie jej środkowo-wschodnią częścią. Forum stanowi platformę ułatwiającą nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowych, wymianę informacji oraz doświadczeń. Daje również możliwość nieskrępowanego kontaktu z Prezesami międzynarodowych, zagranicznych oraz regionalnych przedsiębiorstw, które zdecydowane są na ekspansję i rozwój. Forum odbędzie się w Ammanie oraz Aqabie (ASEZA – Specjalna Strefa Ekonomiczna)w dniach 19-23 listopada, 2011 roku.

Kluczowym celem Forum jest stworzenie odpowiednich warunków do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy firmami z Bliskiego Wschodu, w tym z Jordanii, a ich potencjalnymi partnerami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Skupiamy się na budowaniu stabilnych relacji biznesowych wspierających ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Celem pośrednim Forum jest przybliżenie Jordanii jako kraju przyjaznego inwestorom, nowoczesnego, o bogatej historii, kulturze i przyrodzie.

Forum jest otwarte dla instytucji reprezentujących następujące sektory gospodarki: nowoczesne technologie, przemysł, handel, usługi, rolnictwo oraz obszary wsparcia takie jak m.in. administracja publiczna, organizacje pożytku publicznego, media, szkolnictwo, itd. Przewiduje się udział firm z następujących krajów: Polska, Rumunia, Litwa, Mołdowa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Ukraina, Rosja oraz Jordania, Liban, Arabia Saudyjska, Egipt, kraje Zatoki Perskiej (Qatar, ZEA itd.) oraz reprezentanci obecnych i przyszłych wiodących gospodarek na świecie: z Indii, Chin, Ameryki Północnej, Brazylii oraz Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej.

Językiem wiodącym w kontaktach między uczestnikami Forum jest angielski. Organizatorzy zapewniają usługi tłumaczy jeśli będzie taka konieczność.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://forum.venturisgroup.com/pl/about/

źródło: Venturis International Business

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *