Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W dniu 16 grudnia 2019 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 20 grudnia 2019 r.  Jego tekst jest dostępny pod adresem: https://bit.ly/2Q72NsC. Jednocześnie zapraszany do zapoznania się z komentarzem do wprowadzonych zmian, który został przygotowany z wykorzystaniem uzasadnienia do projektu regulacji: https://bit.ly/2QzmS9Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *