Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Od 1 czerwca wzrasta wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. Jest ono wyższe o 112,22 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło 3942,67 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 czerwca 2015 r. wyższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 162,20 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 202,74 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 243,29 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
– ubezpieczenie emerytalne – 15,83 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie rentowe – 10,54 zł (płatnik), 2,43 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie chorobowe – 3,97 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
– ubezpieczenie emerytalne – 19,79 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie rentowe – 13,18 zł (płatnik), 3,04 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie chorobowe – 4,97 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
– ubezpieczenie emerytalne – 23,75 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie rentowe – 15,81 zł (płatnik), 3,65 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie chorobowe – 5,96 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *